نوشته های محمد حسن مبینی زاده

کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه

نوشته های محمد حسن مبینی زاده

کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه

دانلود رزومه من 

آشنایی بیشتر با من

 

محمد حسن مبینی زاده یزدی

مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی

 

 سوابق تحصیلی

کارشناسی  الهیات و معارف اسلامی ـ گرایش: فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه قم

 ۱۳۸۵  

کارشناسی ارشد  امور فرهنگی ـ گرایش: مدیریت امور فرهنگی ـ دانشگاهآزاد علوم و تحقیقات تهران

 

1387 ـ 1391  

 سوابق شغلی و مسئولیت ها

1) امور فرهنگی دانشگاه قم

آغاز همکاری از  1386  

 • مسئول واحد آموزش های فرهنگی همکاران حوزه اداره کل امور فرهنگی دانشگاه قم
 • کارشناس واحد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)
 • مسئول دبیرخانه شورای مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در سه سال متوالی
 • مسئول کارگروه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در دانشگاه قم
 • دبیر شورای کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور (یک سال)
 • عضو شورای حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم
 • کارشناس امور حج و زیارت دانشگاه قم
 • مسئول دبیرخانه کمیته حمایت و نظارت بر فضای مجازی دانشگاه قم
 • کارشناس دفتر مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم
 • مسئول دبیرخانه همایش بین المللی «مبانی دینی نظام سلامت با تأکید بر آموزه های رضوی»
 • مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان قم
 • مسئول دبیرخانه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه قم
 • مسئول دبیرخانه کمیته بررسی برنامه های فرهنگی دانشگاه قم
 • رئیس گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه قم (شهریور 99 – ادامه دارد)

 

‎‏2) مدرس دانشگاه

آغاز همکاری از مهر ۱۳۹۲  

 • مرکز علمی کاربردی شهید محلاتی قم
 • مرکز علمی کاربردی جامعه المصطفی العالمیه قم
 • مرکز علمی کاربردی آران و بیدگل
 • مرکز علمی کاربردی زائر (شفیعه) قم
 • مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر
 • مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم
 • مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

2.1) تدریس های دانشگاهی:

 • درس «سازمان ها و مراکز فرهنگی»
 • درس «ارتباطات انسانی» 
 • درس «آسیب شناسی فرهنگی ایرانیان» 
 • درس «اصول سرپرستی» 
 • درس «اصول و فنون مذاکره» 
 • درس «اقتصاد و فرهنگ» 
 • درس «امور فرهنگی بانوان» 
 • درس «برنامه ریزی امور فرهنگی» 
 • درس «تبلیغات فرهنگی» 
 • درس «تغییرات اجتماعی و فرهنگی» 
 • درس «جامعه شناسی فرهنگی» 
 • درس «جامعه شناسی هنر» 
 • درس «خانواده و فرهنگ» 
 • درس «رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان» 
 • درس «روابط فرهنگی بین المللی» 
 • درس «سرپرستی مراکز فرهنگی» 
 • درس «سواد رسانه ای» 
 • درس «شیوه های تأثیر بر افکار عمومی» 
 • درس «صنایع دستی ایران» 
 • درس «صنایع فرهنگی» 
 • درس «فرهنگ اقوام» 
 • درس «فرهنگ عمومی» 
 • درس «فعالیت های فرهنگی» 
 • درس «فناوری و فرهنگ» 
 • درس «کارورزی 1و2» 
 • درس «مبانی ارتباط جمعی» 
 • درس «مدیریت بازاریابی فرهنگی» 
 • درس «مفاخر فرهنگی ایران» 
 • درس «میراث فرهنگی ایران» 
 • درس «میراث معنوی ایران» 
 • درس «نظریه های فرهنگی» 
 • درس «رسانه های تصویری و فرهنگ» 
 • درس «فرهنگ سازمانی» 
 • درس «محصولات هنری و صنایع دستی» 

2.2) تدریس مهارتی:

 • دوره آموزشی «نظریه فرهنگی شهید مطهری» ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – ۱۳۹۷
 • دوره غیر حضوری «مدیریت زمان» ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – ۱۳۹۷
 • دوره آموزش «مهارت فعالیت های انجمن های علمی» ـ دبیران انجمن های علمی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم – 1391
 • دوره آموزش مجازی «آئین نگارش و مکاتبات اداری» ـ کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – 1391
 • دوره آموزش «مکاتبات اداری» ـ دانشجویان دانشگاه قم
 • دوره «گزارش نویسی فرهنگی» – ویژه مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه قم
 • دوره آموزش مجازی «آشنایی با سامانه سروستان» ـ کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – 1399
 • دوره آموزش «آشنایی با سازمان های فرهنگی» ـ کارشناسان فرهنگی دادگستری قم
 • دوره آموزش «آسیب شناسی فرهنگی ایران» ـ کارشناسان فرهنگی دادگستری قم

 

 

‎‏دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

آغاز همکاری از آبان 1385  

 • کارشناس کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم ( یکسال)
 • مدیر اجرایی مجله علمی ـ تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم ( یکسال)

 

فرمانده پایگاه بسیج 9 شهداء حوزه 13 ناحیه قم (دوسال)

آغاز همکاری از دیماه 1387

دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه قم (یک سال)

سال تحصیلی 85 ـ 84

دبیر نشست تخصصی در اولین کنگره پیشگامان پیشرفت

خرداد ماه 1391

 دوره ها و گواهینامه ها

برنامه ریزی راهبردی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اسفند ۱۳۸۴  

مدیریت مشارکتی ـ دانشگاه اراک

آذر ۱۳۸۴  

فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی ـ دانشگاه اراک

آذر ۱۳۸۴  

آشنایی با فنون و مهارت های افکارسنجی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بهمن ۱۳۹۷  

آئین نگارش مکاتبات اداری ـ جهاد دانشگاهی

بهمن ۱۳۹۰  

 ISO 9001:2008 ـ موسسه BRS بهمن                  2014  

آشنایی با سبک زندگی) با رویکرد سبک زندگی حسینی( ـ دبیرخانه مدیران فرهنگی منطه 4 کشور) وزارت علوم(

آبان ۱۳۹۱  

‎‏مهندسی فرهنگی ـ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تیر ۱۳۹۱  

فنون مذاکره و تیپ شناسی شخصیتی ـ آکادمی مهرگان - هلال احمر قم

مهر ۱۳۹۱  

آگاهی فرهنگی و جنگ نرم ـ دبیرخانه مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 کشور) وزارت علوم(

شهریور ۱۳۹۰  

مدیریت پروژه) پیشرفته( ـ موسسه‏‎‎‏:‏‎‎‏ره آموز طوس

اردیبهشت ۱۳۹۰  

ارتباط مؤثر ـ دبیرخانه مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 کشور) وزارت علوم(

آبان ۱۳۸۹  

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس PM BOK2008 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

شهریور ۱۳۹۱  

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

شهریور ۱۳۹۱  

مدیریت زمان ـ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تیر ۱۳۹۱  

مدیریت منابع انسانی ـ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تیر ۱۳۹۱  

هدایتگری ظرفیت های اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشگاهیان ـ وزارت علوم

مرداد ۱۳۹۴  

مدیریت دانش) مقدماتی( ـ آکادمی تخصصی مدیریت استراتژیک

مهر ۱۳۹۲  

روانشناسی تبلیغات ـ پارک علم و فناوری قم

تیر ۱۳۹۳  

گزارش نویسی در درگاه فرهنگی وزارت علوم ـ دانشگاه قم - وزارت علوم

شهریور ۱۳۹۷  

ICDL 1,2 ـ جهاد دانشگاهی

 ۱۳۹۱  

مدیریت زمان ـ جهاد دانشگاهی قم

بهمن ۱۳۹۶  

مدیریت دانش سازمانی ـ دانشگاه قم

آذر  ۱۳۹8  

آشنایی با نهج البلاغه ـ دانشگاه قم

مرداد 1398  

     

مهارت های گزارش نویسی فرهنگی ـ وزارت علوم

اکسل کاربردی ـ دانشگاه قم

نظام آراستگی سازمان (5S)ـ دانشگاه قم

دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی ـ بسیج اساتید استان قم

مدیریت زمان و برنامه ریزی فرهنگی ـ دانشگاه قم

مدیریت رفتار سازمانی

اصول و روش های آینده شناسی و آینده پژوهی فرهنگی ـ وزارت علوم

پویایی سازمانی و فردی) بهره وری( ـ دانشگاه قم

راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط ـ دانشگاه قم

آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها ـ دانشگاه قم

جریان شناسی فرهنگ ها و ضد فرهنگ ها ـ آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه ها

سواد رسانه ای ـ آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه ها

انسان 250 ساله ـ آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه ها

ضرورت های فعالیت در فضای مجازی ـ کارشناسان فرهنگی منطقه 4 کشور

هوش معنوی و عملکرد کارکنان

 تحقیقات

پایان نامه ‏‎‎‏:‏‎‎‏ بررسی اصول اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه از منظر اصول مدیریت فرهنگی

بهمن 1391  

مقاله ‏‎‎‏:‏‎‎‏ لزوم برنامه ریزی فرهنگی در دانشگاه های ایران

آبان ۱۳۹۴  

 پروژه ها و طرح ها (سفارشی و پیشنهادی)

 • تدوین پیش نویس برنامه جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم
 • تدوین طرح جامع سامانه خدمات غیرحضوری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم
 • تدوین شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم
 • تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی حوزه عفاف و حجاب
 • تدوین طرح نامه های دوره های تخصصی فرهنگی ویژه کارشناسان و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه قم
 • تدوین دوره و تولید محتوای دوره آموزشی مدیریت زمان ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم
 • تدوین طرح و شرح وظایف دفتر مطالعات کاربردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم
 • تدوین پیش نویس طرح جشنواره ملی تعظیم کریمه دانشگاه قم
 • تدوین آئین نامه برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی فعالین انجمن های علمی دانشگاه قم در تابستان ۹۷
 • تدوین طرح کارگروه و آئین نامه جشنواره ها و سوگواره های فرهنگی دانشگاه قم
 • تدوین طرح پویش تابستان فرهنگی) دومین جشنواره تابستانی بهارنارنج(
 • تدوین طرح پیشنهادی اصلاح فرهنگ سازمانی دانشگاه قم
 • تدوین طرح پیشنهادی شناسایی آسیب های اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم
 • تدوین طرح برگزاری جشنواره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم
 • تدوین طرح پیشنهادی کارگروه عملیاتی اقتصاد مقاومتی دانشگاه قم
 • تدوین طرح و پیگیری اجرای نرم افزار اندروید «سلام دانشجو» ویژه نودانشجویان در دو سال ۹۶ و ۹۷) اولین نرم افزار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم(
 • تدوین طرح پیشنهاد تأسیس کارگروه فرهنگی کارکنان دانشگاه قم
 • تدوین طرح پیشنهادی نشست تشکیلاتی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم
 • تدوین برنامه عملیاتی و شرح وظایف معاونین فرهنگی و پژوهشی دانشکده های دانشگاه قم
 • تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی سال 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم
 • تدوین طرح و پیگیری کامل تهیه و استقرار سامانه های مختلف اینترنتی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم (سامانه ثبت برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی، ثبت نام کاندیداتوری انتخابات انجمن های علمی، سامانه ثبت نام و عضویت انجمن های علمی، ثبت نام اردوهای معاونت، ثبت نام برنامه های آموزشی معاونت و…(

 افتخارات

 • کارشناس انجمن های علمی قابل تقدیر در سومین جشنواره ملی حرکت

اردیبهشت ۱۳۸۹  

 • کارمند قابل تقدیر دانشگاه قم

خرداد ۱۳۹۳  

 • بسیجی نمونه حوزه مقامت 13 بسیج قم

آذر ۱۳۸۱  

 • بسیجی نمونه ناحیه مقاومت بسیج قم

آذر ۱۳۸۴  

 • مقاله برتر در سمینار تخصصی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها

آبان ۱۳۹۴  

 • کارمند نمونه دانشگاه قم در سال 1397

1397

  عضویت در مراکز علمی

  جزوات تدوین شده (ویژه دانشجویان)

 • جزوه درس سازمان ها و مراکز فرهنگی
 • جزوه درس برنامه ریزی فرهنگی
 • جزوه درس نظریه های فرهنگی
 • جزوه درس صنایع فرهنگی
 • جزوه درس روابط فرهنگی بین المللی
 • جزوه درس مبانی ارتباط جمعی
 • جزوه درس شیوه های تاثیر بر افکار عمومی
 • جزوه درس فرهنگ عمومی
 • جزوه درس جامعه شناسی هنری
 • جزوه درس فناوری و فرهنگ
 • جزوه درس اصول سرپرستی سازمان ها و مراکز فرهنگی
 • جزوه درس فعالیت های فرهنگی
 • جزوه درس جامعه شناسی فرهنگی
 • جزوه درس تبلیغات فرهنگی
 • جزوه درس سواد رسانه ای
 • جزوه درس آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی