به بهانه شهادت سردار سلیمانی عزیز

شهادت خلعت زیبایی بود بر قامت رعنای مالک اشتر زمان، خلعت که بر قامت خواص از بندگان خداوند زیبنده است. خبر شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، خبر دردناکی بود که همه مردم آزاده را متاثر و متالم کرد. در این میان چند نکته قابل تامل است:
اول اینکه یقین داریم خوشحالی دشمنان بسیار کوتاه مدت و روزهایی بسیار بسیار سخت و دردناک در انتظار آنهاست. 
دوم اینکه انتصاب جانشین سردار شهید نشان داد نیروهای نظامی ایران قاسم سلیمانی کم ندارد و نیروی قدس با همان قدرت و بلکه قویتر از قبل به ماموریتهای خود ادامه خواهد داد.
سوم اینکه شهادت علمدار رهبری عزیز بی شک نابودی سپاه کفر و استکبار را تسریع و مایه انسجام ملی بیشتر در ایران و یکپارچگی تمام مستضعفین جهان خواهد شد. 
و اما مهمترین نکته اینکه: یادمان نرود آنچه از حاج قاسم عزیز شخصیتی کم نظیر ساخته بود، اطاعت عمیق او از رهبری عزیز بود. او به راستی مطیع امر مولایش بود،  عشق و ارادت و دلدادگی آن شهید بزرگوار به مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی ویژگی  برجسته او بود که در کنار شجاعت، عشق به شهادت و… شخصیتی خاص از او ساخته بود. 
یادش گرامی و جاودان باد.