تاملی فرهنگی بر شادی بعد از گل

چون اهل تماشای مسابقات و برنامه های ورزشی نیستم، امروز صبح در پیام های یکی از پیام رسان ها دیدم آقای مهدی ترابی یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس در مسابقه چند روز پیش در شادی پس از گل خود شعار ارزشمندی روی پیراهن خود را نشان داده است. شادی بعد از گل طبیعی و بسیار تکراری است ولی شعار این بازیکن جوان برومند کشورمان هم جالب توجه است و هم پیام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراوانی دارد. این شعار ارزشمند عبارت بود از «تنها راه نجات نتیجه تصویری برای شادی بعد از گل مهدی ترابیکشور = اطاعت از رهبری»

بیشتر بخوانید