همیشه در حال یادگیری باشیم

واقعا دنیای امروز دنیایی هست که باید لحظه به لحظه به دانش و مهارت خود افزود چون گسترش اطلاعات با سرنتیجه تصویری برای آموزش مجازی نهادعت بسیار زیادی در حال افزایش است. بنابراین آنها چیزی که هیچ وقت تعطیلی بردار نیست، "آموختن" است. امروز قصد دارم سایتی را معرفی کنم که در این تابستان و حتی در مسافرت هم می توان به کسب دانش پرداخت. 

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سامانه ای است که به آموزش مجازی در موضوعات مختلف می پردازد و برای بسیاری از دوره های آموزشی خود گواهی نامه نیز ارائه می کند.  روش آموزش ان نیز متنوع و جذاب است.

برای ورود و ثبت نام در سامانه مذکور اینجا کلیک کنید.