منابع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی به شرح زیر اعلام شده است:

منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی:

انتشارات نویسنده نام کتاب مواد امتحانی

دفتر پژوهشهای فرهنگی

صفار

سمت

دفت

رابینز

رضاییان

تئوری و طراحی سازمان

تئوری سازمان

مبانی سازمان و مدیریت

تئوریهای سازمان و مدیریت
    کتاب و مقلات حوزه مدیریت فرهنگی به زبان لاتین زبان تخصصی

مرکز تحقیقات استراتژیک

مرکز تحقیقات استراتژیک

صالحی امیری

صالحی امیری

مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی

فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی

مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران

رشد

مدیران

نی

دلاور

ایران نژاد

کورتز

مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی

اصول پایان نامه نویسی …

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

آمار و روش تحقیق
ققنوس

صالحی امیری

اسمیت

مفهایم و نظریه های فرهنگی

درآمدی بر نظریه های فرهنگی معاصر

نظریه های فرهنگی

علمی فرهنگی

ققنوس

مرزبان

صالحی امیری

خلاصه تاریخ هنر

مفاهیم و نظریه های فرهنگی

فرهنگ و هنر ایران و جهان

منابع پیشنهادی دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی:

انتشارات نویسنده نام کتاب مواد امتحانی

مروارید

دوران

صفار

پیام فردا

گریفین

رحمان سرشت

رابینز

دراکر

رفتار سازمانی

تئوری های سازمان و مدیریت جلد۱و۲

تئوری سازمان

تئوری های نوین سازمان و مدیریت

تئوریهای سازمان و مدیریت
    کتاب و مقلات حوزه مدیریت فرهنگی به زبان لاتین زبان تخصصی

نشر فردا

نی

پژوهشگاه علوم انسانی

طیبی و…

دواس

ساروخانی

تدوین پایان نامه، رساله، …

پیمایشی در تحقیقات اجتماعی

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

روش تحقیق

مرکز تحقیقات استراتژیک

مرکز تحقیقات استراتژیک

علمی فرهنگی

مرکز

نی

صالحی امیری

صالحی امیری

مرزبان

احمدی

گامبریچ

انسجام ملی و تنوع فرهنگی

مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی

خلاصه تاریخ هنر

حقیقت و زیبایی …

تاریخ هنر

فرهنگ و هنر ایران و جهان

ققنوس

ققنوس

ققنوس

پژوهشگاه علوم انسانی

علم

صالحی امیری

اسمیت

میلنر

فاضلی

آزاد ارمکی

مفاهیم و نظریه های فرهنگی

درآمدی بر نظریه های فرهنگی معاصر

درآمدی بر نظریه های فرهنگی معاصر

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

جامعه شناسی فرهنگ

جامعه شناسی فرهنگی

آینده پویان

فرهنگ و ارشاد اسلامی

دریچه نو

بشیریه

هورکهایمر

بل

نظریه های فرهنگ در قرن بیستم

مسائل نظری فرهنگ …

نظریه پردازان فرهنگ سایبری …

نظریه های فرهنگی
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *