علمی و اداری

مدارج تحصیلی:

۱-    کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی) – دانشگاه قم

۲-    کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره های آموزشی تخصصی گذرانده شده:

۱-    Iso 14001:2004

۲-    برنامه ریزی راهبردی

۳-    مدیریت مشارکتی

۴-    فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی

۵-    دوره های ویژه کارشناسان انجمن های علمس دانشگاه های کشور

۶-    ICDL سطح ۱ و۲

۷-    آئین نگارش و مکاتبات اداری

۸-    ارتباط مؤثر

۹-    مدیریت پروژه (پیشرفته)

۱۰-آگاهی فرهنگی و جنگ نرم

۱۱-آشنایی با مدل تعالی سازمان (EFQM)

۱۲-آشنایی با مدیریت پروژه (PMBOK 2008)

۱۳-فنون مذاکره و تیپ شناسی شخصیتی

۱۴-مهندسی فرهنگی

۱۵-مدیریت زمان

۱۶-مدیریت منابع انسانی

۱۷- مهارت های گزارش نویسی فرهنگی

۱۸- اکسل کاربردی

۱۹- نظام آراستگی سازمان (۵S)

۲۰- دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی

۲۱- مدیریت زمان و برنامه ریزی فرهنگی

۲۲- مدیریت رفتار سازمانی

۲۳- اصول و روش های آینده شناسی و آینده پزوهی فرهنگی

۲۴- پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)

۲۵- راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط

۲۶- کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها

۲۷- آشنایی با فنون و مهارت های افکارسنجی

۲۸- جریان شناسی فرهنگها و ضد فرهنگها

افتخارات و تقدیرها:

۱- کارشناس انجمن های علمی قابل تقدیر در سومین جشنواره ملی حرکت

۲- کارمند قابل تقدیر دانشگاه قم

۳- بسیجی نمونه حوزه مقاومت سیزده قم

۴- بسیجی نمونه ناحیه مقاومت بسیج قم

مسئولیت ها :

۱- دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه قم

۲- مدیر شعبه فرهنگی پرورشی پایگاه ۹ حوزه ۱۳ بسیج قم

۳- مسئول واحد آموزش های فرهنگی همکاران حوزه اداره کل امور فرهنگی دانشگاه قم

۴-    کارشناس کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم سال

۵-    مدیر اجرایی مجله علمی ـ تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

۶-    فرمانده پایگاه بسیج ۹ شهداء حوزه ۱۳ بسیج قم

۷-    مدیر اجرایی نشریه اشارات مربوط به حوزه ۱۳ بسیج قم

۸-    مسئول واحد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)

۹-    مسئول دبیرخانه شورای مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در سه سال متوالی

۱۰-مسئول کارگروه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در دانشگاه قم

۱۱-دبیر نشست در کنگره پیشگامان پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱۲-دبیر شورای کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور(یک سال)

۱۳-عضو شورای حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم (از ۸۶ تا ۹۶)

۱۴-مسئول امور حج و زیارت دانشگاه قم

۱۵-عضو ستاد برگزاری نشست پیشگامان پیشرفت

۱۶- مسئول دبیرخانه کمیته حمایت و نظارت بر فضای مجازی دانشگاه قم

۱۷- کارشناس دفتر مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم (اسفند ۹۶ – ادامه دارد)

۱۸- مسئول دبیرخانه همایش بین المللی «مبانی دینی نظام سلامت با تأکید بر آموزه های رضوی»

سوابق کاری:

۱-    همکاری اداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی استان قم به مدت ۲ سال

۲-    همکاری اداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم به مدت ۲ سال

۳-    کارشناس خدمات آموزشی دانشگاه قم به مدت ۱ سال

۴-    کارشناس فرهنگی دانشگاه قم از سال ۱۳۸۶ تا کنون

تدریس ها:

۱-    دوره آموزش مهارت فعالیت های انجمن های علمی برای دبیران انجمن های علمی دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر استان قم – 1391

۲-    دوره آموزش مجازی آئین نگارش و مکاتبات اداری برای کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – 1391

۳-    دوره آموزش مکاتبات اداری برای دانشجویان دانشگاه قم

۴- درس «سازمان ها و مراکز فرهنگی»موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم ـ نیمسال اول ۹۳ -۹۲

۵- درس «برنامه ریزی امور فرهنگی» – موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم ـ نیمسال دوم ۹۳ -۹۲

۶- درس «نظریه های فرهنگی»دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال دوم ۹۳ -۹۲ و نیمسال دوم ۹۴ـ۹۳

۷- درس «صنایع فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۴-۹۳

۸- درس «روابط فرهنگی بین المللی» – موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم – نیمسال اول ۹۴-۹۳

۹- درس «اصول و فنون مذاکره» ـ دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال دوم ۹۴-۹۳

۱۰- درس «مبانی ارتباط جمعی» ـ دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل– نیمسال دوم۹۴-۹۳

۱۱- درس «شیوه های تأثیر بر افکار عمومی» ـ دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل– نیمسال دوم۹۴-۹۳

۱۲- درس «اصول و فنون مذاکره» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۵ـ۹۴

۱۳- درس «برنامه ریزی فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی جامعه المصطفی العالمیه ـ نیمسال اول ۹۵ـ۹۴

۱۴- درس «فرهنگ اقوام» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۶-۹۵

۱۵- درس «سازمان ها و مراکز فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۶-۹۵

۱۶- درس «گزارش نویسی فرهنگی» – ویژه مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه قم ۱۳۹۵

۱۷- درس «سرپرستی مراکز فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۸- درس «میراث فرهنگی ایران» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۹- درس «اصول سرپرستی» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۰- درس «میراث معنوی ایران»دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم۹۷-۹۶

۲۱- درس «مفاخر فرهنگی ایران» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۲- درس «نظریه های فرهنگی» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول 98-97

۲۳- درس «ارتباطات انسانی» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول 98-97

۲۴- درس «برنامه ریزی فرهنگی» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۵- درس «میراث فرهنگی ایران» دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۶- درس «مفاخر فرهنگی» دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۷- درس «فرهنگ عمومی» دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۸- درس «جامعه شناسی هنر» دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۹- درس «فناوری و فرهنگ» دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۳۰- درس «کارورزی ۲» دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۳۱- دوره آموزشی «نظریه فرهنگی شهید مطهری» ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – ۱۳۹۷

۳۲- دوره غیر حضوری «مدیریت زمان» ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – ۱۳۹۷

عضویت در مراکز علمی:

۱- عضو پیوسته انجمن علمی برنامه ریزی فرهنگی ایران

۲- عضو پیوسته انجمن مدیریت راهبردی ایران

 فعالیت های پژوهشی:

۱- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع: «شناسایی اصول اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه از منظر اصول مدیریت فرهنگی» – 1391

طرح ها و پروژه های انجام شده:

۱- تدوین پیش نویس برنامه جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم

۲- تدوین طرح جامع سامانه خدمات غیرحضوری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم

۳- تدوین شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم

۴- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی حوزه عفاف و حجاب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم

۵- تدوین طرح نامه های دوره های اموزشی تخصصی فرهنگی ویژه کارشناسان و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه قم

۶- تدوین دوره و تولید محتوای دوره آموزشی مدیریت زمان ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم

۷- تدوین طرح و شرح وظایف دفتر مطالعات کاربردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم

۸- تدوین پیش نویس طرح جشنواره ملی تعظیم کریمه

۹- تدوین آئین نامه برگزاری دوره های آموزشی – فرهنگی فعالین انجمن های علمی دانشگاه قم در تابستان ۹۷

۱۰- تدوین طرح کارگروه و آئین نامه جشنواره ها و سوگواره های فرهنگی دانشگاه قم

۱۱- تدوین طرح پویش تابستان فرهنگی (دومین جشنواره تابستانی بهارنارنج)چ

۱۲- تدوین طرح پیشنهادی اصلاح فرهنگ سازمانی دانشگاه قم

۱۳- تدوین طرح پیشنهادی شناسایی آسیب های اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم

۱۴- تدوین طرح برگزاری جشنواره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم

۱۵- تدوین طرح پیشنهادی کارگروه عملیاتی اقتصاد مقاومتی دانشگاه قم

۱۶- تدوین طرح و پیگیری اجرای نرم افزار اندروید «سلام دانشجو» ویژه نودانشجویان در دو سال ۹۶ و ۹۷ (اولین نرم افزار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم)

۱۷- تدوین طرح پیشنهاد تأسیس کارگروه فرهنگی کارکنان دانشگاه قم

۱۸- تدوین طرح پیشنهادی نشست تشکیلاتی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم

۱۹- تدوین برنامه عملیاتی و شرح وظایف معاونین فرهنگی و پزوهشی دانشکده های دانشگاه قم

۲۰- تدوین طرح و پیگیری کامل تهیه و استقرار سامانه های مختلف اینترنتی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم (سامانه ثبت برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی، ثبت نام کاندیداتوری انتخابات انجمن های علمی، سامانه ثبت نام و عضویت انجمن های علمی، ثبت نام اردوهای معاونت، ثبت نام برنامه های آموزشی معاونت و…)

جزوه های تدوین شده (ویژه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی):

۱- جزوه درس سازمان ها و مراکز فرهنگی

۲- جزوه درس برنامه ریزی فرهنگی

۳- جزوه درس نظریه های فرهنگی

۴- جزوه درس صنایع فرهنگی

۵- جزوه درس روابط فرهنگی بین المللی

۶- جزوه درس مبانی ارتباط جمعی

۷- جزوه درس شیوه های تاثیر بر افکار عمومی

۸- جزوه درس فرهنگ عمومی

۹- جزوه درس جامعه شناسی هنری

۱۰- جزوه درس فناوری و فرهنگ

علایق و مطالعات و تخصص های علمی – پژوهشی:

۱-    فرهنگ شناسی

۲-    مدیریت عمومی

۳-    مدیریت استراتژیک

۴-    مدیریت فرهنگی

۵-    جنگ نرم

۶-    اخلاق فردی و اجتماعی

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *